W Żeglcach obradował Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

- Reklama -spot_imgspot_img
- Reklama -spot_imgspot_img

30 października 2021 roku w sali Domu Ludowego w Żeglcach odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Chorkówka. Zjazd zwołany został na podstawie zapisu Statutu Związku OSP RP, w związku z upływem 5-letniej kadencji Zarządu Oddziału Gminnego, który poprzedzony został kampanią sprawozdawczo-wyborczą w jednostkach OSP, przeprowadzoną w okresie od 10 lipca do 12 września 2021 r. Celem zjazdu Oddziału Gminnego było dokonanie oceny działalności za okres minionej kadencji, zatwierdzenie składu osobowego nowego Zarządu, wybór Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Powiatowy i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie oraz uchwalenie programu działania na następną 5-letnią kadencję. Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeglcach oraz odegraniem hymnu Związku OSP RP.

Powitania uczestników Zjazdu, w tym 40 obecnych delegatów, seniorów pożarnictwa oraz przybyłych na Zjazd gości, dokonał Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce dh Kazimierz Gładysz. Wśród dostojnych gości Zjazdu znaleźli się: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie
dh Józef Tucki, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Zbigniew Nowak, były Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chorkówka, a zarazem delegat na Zjazd z OSP Szczepańcowa dh Krzysztof Markiewicz, Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski oraz jego Zastępca Tomasz Tłuściak, Sekretarz Gminy Wioletta Klimek, były Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce Małgorzata Wierdak, Monika Cisoń-Gierula Pracownik UG Chorkówka. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano druha Krzysztofa Markiewicza, a na protokolanta druha Jarosława Firleja – Prezesa OSP Machnówka. Z kolei w głosowaniu przyjęto jednomyślnie porządek i regulamin obrad oraz dokonano wyboru składów osobowych czterech komisji zjazdowych. Na początku Zjazdu minutą ciszy uczczono pamięć 22 strażaków, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną wartę.

Miłym akcentem Zjazdu Gminnego była dekoracja zasłużonych druhów odznaczeniami strażackimi. Złotym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” udekorowani zostali druhowie Piotr Łukaszewski i Andrzej Węgrzyn, srebrne medale „za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie Jarosław Kasza i Marcin Laskoś, brązowymi medalami „za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali Adam Hejnar, Łukasz Pudło, Hubert Szmyd, Tomasz Tłuściak, Grzegorz Węgrzynowski, Kamil Zawisza. Odznakami „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali druhowie Adrian Kuźniarowicz i Bartłomiej Wierdak. Członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej przekazane zostały pisemne podziękowania za ich działalność w mijającej kadencji. W podziękowaniu za wieloletnią współpracę z Zarządem Oddziału Gminnego oraz jednostkami OSP z terenu gminy Chorkówka, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego wraz z Wójtem Gminy wręczyli Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhowi Janowi Kilarowi pamiątkowy grawerton oraz album. Ponadto w podziękowaniu za bieżącą współpracę na pamiątkę XII Zjazdu Gminnego przekazane zostały okolicznościowe listy dla gości Zjazdu. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres minionych 5 lat przedstawił Prezes dh Kazimierz Gładysz. Zaznaczył m.in., iż gminna organizacja strażacka może poszczycić się wieloma osiągnięciami i na Zjazd przychodzi w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. W okresie sprawozdawczym zakupiono pięć samochodów pożarniczych nowej generacji, w tym 3 lekkie dla jednostek OSP w Draganowej, Machnówce i Poraju oraz 2 średnie dla jednostek z Kobylan i Żeglec. Wśród zakupionych samochodów 3 były fabrycznie nowe.  Dokonano zakupu pięciu różnego rodzaju motopomp pożarniczych, dwa agregaty prądotwórcze, średni zestaw narzędzi hydraulicznych oraz wiele egzemplarzy wielorakiego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego a także wyposażenia osobistego strażaków, w tym odzieży specjalnej i umundurowania. Łącznie w latach 2016 – 2021 z budżetu samorządu gminnego nakłady finansowe na ochronę przeciwpożarową wyniosły kwotę: 3.372.597 zł. Ponadto w tym okresie pozyskane zostały dodatkowe pozabudżetowe środki przeznaczone głównie na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia w łącznej wysokości: 1.715.257 zł, pochodzące m.in. z:  Komendy Głównej PSP, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Łącznie budżet gminy i pozyskane spoza budżetu środki w minionej kadencji, z uwzględnieniem 9 miesięcy br. stanowiły kwotę: 5.087.854 zł.

Sprawozdanie z działalności operacyjno-szkoleniowej Zarządu złożył Komendant Gminny ZOSP RP dh Adam Łukaszewski. Poinformował, iż w minionych 5 latach na terenie Gminy Chorkówka odnotowano 1267 zdarzeń, w tym 673 pożary, 550 miejscowych zagrożeń oraz 44 alarmy fałszywe. W omawianym okresie na szkoleniach kursowych, realizowanych przez KM PSP w Krośnie przeszkolono łącznie 119 druhów w różnym zakresie. Co roku organizowano Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze oraz ćwiczenia doskonalące na różnego rodzaju obiektach. Aktualnie jednostki OSP z terenu Gminy Chorkówka dysponują łącznie 19 pojazdami pożarniczymi różnych typów.

Kolejnym punktem Zjazdu było zatwierdzenie 17-osobowego składu nowego Zarządu Oddziału Gminnego. Funkcję Prezesa na kolejną kadencję powierzono ponownie druhowi Kazimierzowi Gładyszowi. Ponadto na wiceprezesów wybrano druhów: Jana Mrozińskiego i Mariusza Samborowskiego. Komendantem Gminnym ponownie wybrany został dh Adam Łukaszewski, sekretarzem został dh Stanisław Lula, skarbnikiem dh Jan Wierdak, a członkiem prezydium dh Jarosław Firlej. Ponadto w skład Zarządu Oddziału Gminnego weszli druhowie: Mariusz Niziołek, Krzysztof Kozielec, Łukasz Klimczak, Kazimierz Okoński, Adam Półchłopek, Bogusław Pacek, Marek Rak, Andrzej Sitar, Ireneusz Szczepanik, Robert Świeboda. Zjazd wybrał także trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie: Bogusław Krzywda – Przewodniczący, Maciej Palion – z-ca Przewodniczącego oraz Roland Liberacki – członek. Zjazd wybrał  trzech delegatów na Zjazd Powiatowy, który odbędzie się w dniu 27 listopada 2021 r. w Iwoniczu oraz dwóch przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, a to: Kazimierza Gładysza i Adama Łukaszewskiego.

W swych wystąpieniach goście Zjazdu wysoko ocenili szeroko rozumianą działalność statutową jednostek OSP na terenie Gminy Chorkówka, dokonane osiągnięcia w zakresie poprawy stanu ich materiałowo-sprzętowego wyposażenia oraz dobrego przygotowania do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Złożyli życzenia dalszego rozwoju jednostek, kolejnych nowych sukcesów, a przede wszystkim satysfakcji ze społecznej strażackiej działalności. Ostatnim akcentem obrad Zjazdu było podjęcie uchwał, w tym przyjęcie programu działania na lata 2021 – 2026  Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chorkówce.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Chorkówce

Kazimierz Gładysz

- Reklama -spot_imgspot_img
Najnowsze wiadomości
- Reklama/ogłoszenie -spot_img
Powiązane wiadomości
- Reklama -spot_img

1 KOMENTARZ

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Abc

Super zjazd ! Gratuluję zarządowi!

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x